Om oss Bildene på denne siden er produsert av Anders de Lange fra egne foto. En av fotogruppene er kunstbilder av biler. Et lite utvalg vises på denne siden. Oversikt over bilder og kategotier vises på hovedsiden  - www.artpictures.no