torsdag 20. mars 2014

Arkiv på museet digitalisert

Nå er mesteparten av det gamle arkivet til NMK digitalisert og tilgjengelig på museet ellet på arkivportalen. Link til NMK på arkivportalen er denne. Her ligger det nå en mengde dokumenter.