søndag 2. juni 2013

Classic Honda Club Norway på besøk.

Og det skjedde onsdag 29 mai. Klubben hadde arrangert utfart for medlemmene til museet i Lier. I innbydelsen ble det fristet med alle godbitene som var tilgjengelige på museet og vi siterer fra innbydelsen:

"BLI MED TIL PÅ SNARUM GÅRD I LIER ONSDAG 29. MAI.
Nærmere bestemt hjemme hos Speedway-veteranen Hans Erik Fuglerud  Han drifter ikke bare Norges største Spedway-museum, men har også egen flyplass hvor han mekker og restaurerer microfly m.m.
Her finnes en allsidig samling av sykler fra Lef “Basse” Hveem, Henry “Stompa” Andersen, Åge Hansen, osv. Vi samles ved Statoil i Asker kl. 18.00. Samkjøring på Gamleveien til Lier, med guiding av Speedwaylegenden Åge Hansen"

Det var svært hyggeligt å få besøk av klubben og vi håper andre også tar veien til museet..