torsdag 16. mai 2013

Arkivet til NMK på plass.

Det store arkivet fra klubben er nå på plass i museet. Nå er sorteringen i gang. Planen er å gjøre deler av arkivet tilgjengelig digitalt. Mye gjenstår men med stor frivillig innsats skal det nok gå bra. Arbeidet gjøres også i samarbeid med Byarkivet i Drammen og Vestfoldarkivet. I arkivet finnes det mye spennende lesestoff. En rekke personer har kommet med papirer og gjenstander men vi håper på at flere kommer med gjenstander/papirer/foto slik at motorsportshistorien i Norge kan bevares for ettertiden.Det er en svært viktigt at også privatpersoner i motorsportsmiljøet supplerer museet med bilder og annen informasjon. På bildet kan vi se hvordan arkivet kom til museet og hvordan flittige frivillige sorterer og gjør alt tilgjengelig.